Projektowanie wystaw

Jak projektuję ekspozycje?

Brief projektowy

Proces projektowania wystaw będzie uzależniony od skali powstającej wystawy. W początkowym etapie ustalamy tematykę, lokalizację i zakres projektu. Ważnym elementem jest cel wystawy, ekspozycji bądź standu, grupa docelowa a także orientacyjny budżet jaki Inwestor przewidział na samą realizację.

Wycena projektu

Na podstawie ustalonych szczegółów przygotowuję wycenę oraz orientacyjny harmonogram prac. Wycena dotyczy danej ilości poprawek, po czym zamykamy projekt.

Doprecyzowanie zakresu projektu

Znając przestrzeń, w której ma znaleźć się wystawa, jej dokładne przeznaczenie oraz odbiorców możemy podjąć rozmowę na temat preferowanych środków wyrazu: kolorystyki, materiałów oraz koniecznych elementów wyposażenia czy też scenariusza (w przypadku wystaw scenariuszowych). Warto ustalić również konieczne elementy merytoryczne oraz sposób oddziaływania na widzów. Ważne jest wskazanie osoby, która będzie czuwała nad zakresem merytorycznym wystawy ze strony Inwestora a także będzie decydować o przejściu do kolejnego etapu projektowania.

Praca projektowa

Po zebraniu niezbędnych informacji zabieram się do projektowania. Przygotowuję koncepcję ogólną, którą omawiamy a następnie dopracowuję wybraną wersję. Praca zwykle podzielona jest na etapy, tak aby po każdym z nich sukcesywnie podążać do sfinalizowania zadowalającego efektu końcowego. Warto zadbać o to, aby przesyłane przez Inwestora briefy i informacje dotyczące zmian były przemyślane: rzeczowe, klarowne i precyzyjne. Dzięki temu współpraca przebiega sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

Oddanie projektu i płatność

Po zaakceptowaniu projektu i płatności przesyłam Inwestorowi pliki niezbędne do realizacji projektu. W przypadku wykorzystania zamówionej liczby korekt i nie dobrnięcia do końca projektu – ustalamy indywidualnie czy kontynuujemy współpracę i na jakich zasadach.

Profesjonalny projekt wystawy

Co zyskujesz?

Niezależnie od tego czy będzie to projekt małej witryny sklepowej, czy też zagospodarowanie dużej przestrzeni wystawienniczej na targach ważne jest umiejętne korzystanie z środków wyrazu, które będą oddziaływać na widza w zamierzony sposób. W większości przypadków zależy nam na zwróceniu uwagi potencjalnych klientów na produkty lub usługi – po to tworzy się ekspozycje. Czasem celem będzie przeprowadzenie widza przez scenariusz wystawy i przedstawienie danego tematu w zamierzony przez twórców sposób. Z jednej strony operujemy przedmiotem wystawy a z drugiej stelażem, który „opowiada historię” i przybliża odbiorcy przedmiot. Za każdym razem istotne jest dostosowanie środków do jasno wyznaczonych celów oraz do położenia, w którym jest wystawa. Wystawiennictwo łączy w sobie projektowanie przestrzeni z projektowaniem graficznym. Wymaga doświadczenia w zakresie komunikacji wizualnej oraz wiedzy i wyczucia w kształtowaniu światła, kolorystyki, łączeniu materiałów. Nieodzowna jest świadomość projektanta, że wystawa w taki a nie inny sposób oddziałuje na psychikę odbiorców. Ekspozycja z założenia powinna być atrakcyjna dla widzów, mieć wyważoną siłę ekspresji oraz budować oczekiwany nastrój. Niejednokrotnie kreuje się nową, zupełnie inną przestrzeń w istniejącej przestrzeni stąd niezbędne okazują się umiejętności profesjonalistów. Warto z nich skorzystać!
Potrzebujesz kogoś kto zaprojektuje ekspozycję? Napisz!

Wystawiennictwo

W swojej pracy wyróżniam poniższe typy projektów, które klasyfikuję do kategorii „wystawiennictwo”: wystawa, ekspozycja, stoisko, stand. Niejednokrotnie tych określeń można używać zamiennie. Pojęcie „wystawiennictwo” samo w sobie jest znacznie szersze i obejmuje szereg obiektów wystawienniczych zarówno w plenerze jak i w przestrzeni zamkniętej. Wystawa może nieść przesłanie m.in. społeczne, kulturowe, polityczne, artystyczne lub czysto komercyjne. Podaję przykłady zastosowania, z którymi spotykam się w swojej pracy: witryna sklepowa, ekspozycja w sklepie, wystawa w muzeum czy galerii, ekspozycja w plenerze, wystawa komercyjna na targi branżowe, mniejsze stoisko na targi, ekspozycja artystyczna (od tradycyjnych wystaw malarskich czy rzeźbiarskich po twórcze instalacje), stand reklamowy…