łazienka w biurze, projekt biura

Projekt biura w Radomiu

Projekt biura w Radomiu

Projekt biura – nowoczesne biuro dla firmy zajmującej się nieruchomościami był bardzo ciekawym wyzwaniem. Dzięki ścisłej współpracy z firmą wykonawczą udało się opracować i zrealizować funkcjonalną przestrzeń w wyjątkowo krótkim czasie.

Czytaj dalej


Małgorzata Walisiak Portfolio projekt ekspozycji

Wystawa plenerowa o Mieczysławie Foggu

Projekt prezentujący postać Mieczysława Fogga jest oparty na wątku kawiarni, którą muzyk osobiście otworzył w 1945 r. w Warszawie. Piosenkarz koncertował na całym świecie. Zwykle akompaniowano mu na fortepianie. Do Cafe Fogg udało się zdobyć inny instrument klawiszowy – stare pianino. Aranżację wnętrza tworzyły zebrane z różnych miejsc, od różnych osób przedmioty. Głównym motywem przewodnim w stworzeniu tego lokalu było dodanie kolorytu do życia Warszawiaków, których miasto zostało doszczętnie zniszczone. Mieczysław Fogg bardzo forsował swój głos. Do tego stopnia, że lekarz zabronił mu śpiewać, oczywiście bez skutków. Z szarości ul. Marszałkowskiej przez cały rok, każdego dnia barwnie wybrzmiewały koncerty. Cafe Fogg było jednym z miejsc, gdzie ludzie po wojnie szukali i odnajdowali swoich bliskich: zostawiali liściki licząc, że poszukiwana bliska osoba się zgłosi.
Aktualnie ul. Marszałkowska jest synonimem pośpiechu i tłoku. Projekt wchodzi w tę przestrzeń zwykle mijaną bezrefleksyjnie, w biegu. Wystawa w sposób plakatowy ma przynajmniej na moment zainteresować, zatrzymać i skłonić do powrotu myślami w pierwszą połowę XX wieku. Dominująca czarna, falista forma nawiązuje do instrumentu, wokół którego gromadzili się słuchacze Mieczysława Fogga – fortepianu. Na około stoją geometryczne bryły kojarzące się z kawiarnianymi stolikami. Są to walce, ich okrągłe pokrywki przynoszą na myśl płyty gramofonowe. Kolorystyka łagodnie wychodzi z szarości płyt chodnikowych. Na szczycie osiąga czysty kolor – intensywny, elegancki fiolet.


Małgorzata Walisiak Portfolio projekt ekspozycji

Wystawa na temat powodzi

Ekspozycja ma na celu zwrócić uwagę na społeczne problemy związane ze zjawiskiem powodzi. Treść opiera się na wspomnieniach młodego mężczyzny, który brał udział w akcji pomocowej podczas powodzi w Bogatyni 2010 roku. Chłopak jest również autorem zdjęć wykorzystanych w wystawie. Jego słowa uświadamiają jakim zaskoczeniem dla mieszkańców jest tonący dobytek. Pytanie brzmi: czy naprawdę musi to być przykra niespodzianka? Czy nie można było tego przewidzieć? Co zrobić lub czego nie robić, żeby w przyszłości uniknąć takich strat?
Zastosowane środki wyrazu mają jednoznacznie kojarzyć się z wodą. Widz wchodzi w falującą przestrzeń, gdzie może zapoznać się z fotograficznym reportażem. Prezentowany projekt ekspozycji dotyczącej powodzi obejmuje powierzchnię 49 m2. Konstrukcja na stelażu stalowym a całość wstęg jest poszyta odpowiednio uformowanym według szablonu, spienionym PVC. Wystawa jest dedykowana do hali wystawienniczych.
Powodzie w Polsce ze względu na proces powstawania, wezbrania można podzielić na typy: opadowe, roztopowe, zimowe, sztormowe. Przyczyny wystąpienia powodzi mogą więc być różne: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe czy osuwiska, uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych (np. przerwanie tamy), cofka, tsunami i in. Powódź to przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu – dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.


Małgorzata Walisiak Portfolio projekt ekspozycji

Wystawa targowa – stand biura podróży

Projekt stoiska biura turystycznego TUI był projektem dyplomowym na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i otrzymał wyróżnienie w pracowni Wystawiennictwa (kier. Architektura Wnętrz).

1. Założenie merytoryczne projektu standu na targi

Projekt standu przeznaczony na międzynarodowe targi turystyczne.
Podstawowym założeniem projektowym było stworzenie lekkiej, świetlistej przestrzeni kojarzącej się z jednej strony z relaksem i odpoczynkiem, natomiast z drugiej – z ruchem i dynamiką. Celem jest oderwanie widza od codzienności i przeniesienie go do świata podróży. Chciałam umożliwić mu jak najlepsze zapoznanie się z ofertą firmy w sposób atrakcyjny. Stąd pomysł aktywnego włączenia potencjalnego turysty w multimedialne zwiedzanie. Rezygnując z długich opisów wprowadzam ruch w postaci animacji na zróżnicowanych pod względem wielkości ekranach.
Hasłem wystawy jest: „Poznaj świat w kolorze podróżując z TUI!”. Przekaz ma na celu wskazać, że nie możemy zobaczyć niezwykłości otaczającego nas świata tylko za pomocą fotografii i video. Nawet wówczas, gdy są to starannie dobrane, artystycznie dobre obrazy. Chciałam rozbudzić pragnienie poznawania, eksplorowania i cieszenia się pięknem w rzeczywistości.

2. Projekt wystawienniczy: założenia przestrzenno-plastyczne

Główną inspiracją dla stworzenia całego założenia były pejzaże, które oddziałują na nas poprzez niezwykle kolory, formy i światło. Otaczający nas świat mimo swej różnorodności stanowi piękną całość. Na jego wzór chciałam wykreować rzeczywistość dającą podobne odczucie na powierzchni wystawienniczej 189 m2.
Przekaz wrażeń jest syntetyczny, ograniczony do niezbędnych bodźców wywołujących zamierzone skojarzenia. Wieloplanowość przestrzeni przywodzi na myśl górskie widoki. Kolorystyka kojarzy się z relaksem, odpoczynkiem. Błękity nieba, albo morskie fale. Podesty niby wysepki na posadzce wyznaczają i podkreślają poszczególne strefy.
Pozornie organiczne formy łuków osnuwają przestrzeń, nie tylko ją organizują – także wprowadzają impresję innego świata. Coś niecodziennego, co można spotkać tylko w kontakcie z przyrodą lub dobrą architekturą. Coś, z czym można się spotkać zmieniając miejsce pobytu, podróżując.
Wystawa jako środek przekazu przede wszystkim wykorzystuje monitory, które przenoszą nas do najróżniejszych miejsc na Ziemi. W zależności od funkcji oraz zawartości – mają różne wielkości i usytuowanie. Jest to też ciekawa forma zaprezentowania oferty firmy. Klient sam wybiera treści, z którymi chce się zapoznać. Często jest to lepsze niż rozmowa z hostessą, gdyż daje większą swobodę.
Nie każdy czuję się dobrze w tego typu dialogach, jednakże dla osób preferujących bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy zaplanowano 2 stanowiska dla hostessy oraz 1 umożliwiające dłuższą rozmowę w sprzyjającej do tego, przysłoniętej przestrzeni.

3. Środki plastyczne – projekt stoiska targowego

Zastosowane środki plastyczne są bezpośrednią odpowiedzią na założenia projektowe. Użyte formy przestrzenne to głównie: panele z ekranami, łuki oraz półkoliście wygięte przegrody. Zaprojektowane przegrody budują wieloplanowość przestrzeni. Jest to konsekwencją nawiązania do malarskich interpretacji pejzażu. Przestrzeń, na wzór scenografii, ma przenosić nasze myśli do miejsc odpoczynku i relaksu.