Wystawa na temat powodzi

Małgorzata Walisiak Portfolio projekt ekspozycji

Opis projektu

Ekspozycja ma na celu zwrócić uwagę na społeczne problemy związane ze zjawiskiem powodzi. Treść opiera się na wspomnieniach młodego mężczyzny, który brał udział w akcji pomocowej podczas powodzi w Bogatyni 2010 roku. Chłopak jest również autorem zdjęć wykorzystanych w wystawie. Jego słowa uświadamiają jakim zaskoczeniem dla mieszkańców jest tonący dobytek. Pytanie brzmi: czy naprawdę musi to być przykra niespodzianka? Czy nie można było tego przewidzieć? Co zrobić lub czego nie robić, żeby w przyszłości uniknąć takich strat?
Zastosowane środki wyrazu mają jednoznacznie kojarzyć się z wodą. Widz wchodzi w falującą przestrzeń, gdzie może zapoznać się z fotograficznym reportażem. Prezentowany projekt ekspozycji dotyczącej powodzi obejmuje powierzchnię 49 m2. Konstrukcja na stelażu stalowym a całość wstęg jest poszyta odpowiednio uformowanym według szablonu, spienionym PVC. Wystawa jest dedykowana do hali wystawienniczych.
Powodzie w Polsce ze względu na proces powstawania, wezbrania można podzielić na typy: opadowe, roztopowe, zimowe, sztormowe. Przyczyny wystąpienia powodzi mogą więc być różne: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe czy osuwiska, uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych (np. przerwanie tamy), cofka, tsunami i in. Powódź to przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu – dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.